Thông báo Về việc Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh EMBA khóa 11 Năm 2012

Ngày đăng: 21/05/2012 13:43:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 98 TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 10  tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh EMBA khóa 11 Năm 2012


        
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo văn bản số 1030/SĐH ngày 16/02/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giảng dạy MBA bằng tiếng Anh), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (EMBA) khóa 11 năm 2012 với các nội dung sau:
1.Mục tiêu đào tạo:
Chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh đào tạo các nhà lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp trong các tổ chức và doanh nghiệp, những người có khả năng điều hành hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu hóa. Mục tiêu cụ thể là:
-Cập nhật, nâng cao và hệ thống hóa những kiến thức Quản trị Kinh doanh hiện đại, những xu hướng quản trị mới phù hợp với các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa, gắn thực tiễn với các lý thuyết hiện đại về quản trị kinh doanh;
-Phát triển kỹ năng và tố chất của nhà lãnh đạo chuyên nghiệp: như kỹ năng phân tích kinh doanh, xác định vấn đề và giải quyết vấn đề hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian và quản lý bản thân, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, v.v.
-Mở rộng cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với các doanh nhân thành đạt trong nước và thế giới.
2.Phương pháp đào tạo
-Chương trình EMBA sử dụng phương pháp tác động đa chiều lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học viên ;
-Tạo lập môi trường học tập cởi mở, thân thiện, giúp học viên thu nhận kiến thức đa chiều trong điều kiện học tập tốt: trang thiết bị hiện đại, phòng máy tính, v.v;
-Phương pháp giảng dạy tích cực, có tính thực hành cao như thảo luận bài tập tình huống, thảo luận nhóm, trao đổi với các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia v.v.
3.Thời gian đào tạo:
Thời gian đào tạo 2 năm kể cả thời gian làm luận văn. Học viên học vào các buổi tối trong tuần và/hoặc vào cuối tuần.
4.Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 là:  120 học viên.
5.Điều kiện dự tuyển: Các thí sinh được quyển dự thi khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
-Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đạt loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp 01 năm
-Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui các ngành khác với ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đều được dự thi sau khi có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (sau khi tốt nghiệp);
-Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ tại chức các ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được dự thi sau khi tốt nghiệp 01 năm.
6.Môn thi tuyển sinh: 3 môn, trọng số của các môn thi là như nhau
-Kinh tế học
-Tiếng Anh
-Phỏng vấn và GMAT
7.Thời gian tuyển sinh:
-Thời gian phát hành hồ sơ: Từ tháng 03/2012
-Thời gian nộp hồ sơ: Từ 02/5/2012 đến ngày 15/7/2012
-Thời gian ôn tập: Từ tháng 4 đến tháng 7/2012
-Thời gian thi tuyển sinh: Trung tuần tháng 8/2012 (Lịch cụ thể sẽ được thông báo trên website của Viện Quản trị Kinh doanh: http://bsneu.edu.vn).
8.Học phí và kinh phí đào tạo: 98 triệu đồng
-Học phí được đóng thành 5 đợt theo qui định được thông báo khi nhập học
-Học phí đã bao gồm tiền internet, chi phí tài liệu và giáo trình photo cho các môn học.
-Học phí trên không bao gồm lệ phí thi tuyển, bổ sung kiến thức, phí bảo lưu, gia hạn làm luận văn, chi phí thi lại và học lại khi học viên không đảm bảo tiến độ và chất lượng của chương trình.
9.Học bổ sung kiến thức
Sau khi có kết quả tuyển sinh, chương trình sẽ tổ chức khóa học bổ sung kiến thức gồm 3 môn cơ sở của ngành cho các học viên đã trúng tuyển nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và nền tảng về Quản trị Kinh doanh.
Các học viên tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân được miễn học bổ sung kiến thức.
10,Địa chỉ liên hệ: VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
Địa chỉ: Phòng 105, Nhà 12, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (043) 869 4197 - Số máy lẻ: 129 (Hoa) – hoặc 145 (Hạnh)
Fax: (04) 3869 1682    
Di động: 0914892660 (Chị Hoa) – 0912233477 (Chị Hạnh)
Email: hoapham@bsneu.edu.vn/ dmhanh@bsneu.edu.vn

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường
- Lưu P.TH, VQTKD.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS. TS. Nguyễn Văn Nam

 

 

 

Các file đính kèm: