Kế hoạch tổ chức đón tết Nhâm Thìn

Ngày đăng: 10/01/2012 14:9:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------------

Số:  13/ĐHKTQD-TH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------------


Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NHÂM THÌN

Kính gửi:    Trưởng các đơn vị trực thuộc trường

 

Để tổ chức đón Xuân Nhâm Thìn - 2012 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch nghỉ Tết Nhâm Thìn như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ TẾT:

1. Đối với giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên:

    Nghỉ từ thứ Hai ngày 16 tháng 01 năm 2012 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão) đến hết buổi sáng thứ Hai ngày 30 tháng 01 năm 2012 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).

2. Đối với cán bộ, công nhân viên các phòng, trung tâm, viện, y tế, nhà trẻ, trợ lý, văn thư các khoa, bộ môn:

+ Nghỉ từ thứ Bảy, ngày 21 tháng 01 năm 2012 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Tân Mão); đến hết Chủ Nhật ngày 29 tháng 01 năm 2012 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).

+ Đi làm bù 01 ngày: thứ Bảy, ngày 04 tháng 02 năm 2012.

- Buổi chúc Tết đầu năm mới của Hiệu trưởng sẽ được tổ chức vào hồi 9 giờ thứ Hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) tại Hội trường A. Mời toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức đón Tết vui, lành mạnh, tiết kiệm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tăng cường công tác quản lý sinh viên, không để sinh viên tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng trái với quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tốt việc trực ban, bảo vệ để đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ trong dịp Tết; các đơn vị cử người trực giải quyết các công việc đột xuất, lập danh sách cán bộ trực (Họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc, địa điểm trực để liên hệ công tác), gửi Ban giám hiệu (qua Phòng Tổng hợp, phòng 107 - nhà 7) trước ngày 16 tháng 01 năm 2012.

3. Tổng vệ sinh nơi làm việc; niêm cất các trang thiết bị, máy móc; niêm phong phòng làm việc trước khi nghỉ Tết. Các phòng ở của sinh viên phải bàn giao cho bộ phận trực ban Ký túc xá (thuộc Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Đào tạo) trước khi nghỉ Tết.

4. Kiểm tra an toàn về tài sản, phòng chống cháy, nổ.

5. Khuyến khích giảng viên, cán bộ CNV giúp đỡ, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, những gia đình khó khăn, những địa chỉ từ thiện...

6. Thông báo cho tất cả cán bộ, giảng viên CNV của đơn vị đến dự buổi chúc Tết đầu năm mới của Hiệu trưởng.

7. Lập kế hoạch và tổ chức chúc Tết các đơn vị có quan hệ công tác về chuyên môn, nghiệp vụ với đơn vị mình.

    Ban Giám hiệu giao cho các Khoa, Bộ môn và các phòng chức năng triển khai một số công việc sau đây:

     * Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có quản lý sinh viên: Căn cứ vào kế hoạch nghỉ Tết Nhâm Thìn - 2012 của trường để sắp xếp, bố trí kế hoạch giảng dạy của đơn vị mình cho phù hợp.

     *  Phòng Tổng hợp:

            - Lập kế hoạch chi tiết về tổ chức đón Tết để báo cáo Ban giám hiệu và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã được BGH duyệt;

            - Tổ chức đón giao thừa.

            - Phối hợp với các đơn vị liên quan (P.TCCB, TC-KT, QT-TB, CTCT & QLSV, Đoàn TN...) tổ chức Buổi chúc Tết đầu năm mới của Hiệu trưởng vào hồi 9 giờ, thứ Hai, ngày 30 tháng 01 năm 2012 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tại Hội trường A).

            - Đi đối ngoại và chúc Tết các đồng chí nguyên là Lãnh đạo trường.

    * Phòng Tổ chức cán bộ:

            - Giải quyết các trường hợp nghỉ phép kết hợp trong dịp Tết;

            - Soạn thảo Quyết định hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho giảng viên, cán bộ, công nhân viên trường trình Hiệu trưởng;

- Xác nhận các đối tượng được hưởng các khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ của trường; xác nhận danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã nghỉ hưu từ trường, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà Tết của trường.

   * Phòng Tài chính Kế toán:

            Chuẩn bị chu đáo và đáp ứng kịp thời các nhu cầu về tài chính, vật chất cho tất cả các đối tượng trước, trong và sau Tết.

   * Phòng Quản trị thiết bị:

            - Đảm bảo đầy đủ các nhu cầu về điện, nước cho các hoạt động của trường; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

            - Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hộ khẩu, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự, chăm sóc giữ gìn cây xanh trong khu vực của trường.

   * Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên:

            - Lập kế hoạch tuyên truyền giáo dục sinh viên thực hiện các văn bản của cấp trên và của trường về kế hoạch tổ chức Tết Nhâm Thìn bằng các hình thức thích hợp;

            - Phối hợp với phòng Thanh tra, Đảm bảo chất chất lượng và khảo thí đôn đốc kiểm tra giờ giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên các hệ trước và sau kỳ nghỉ Tết;

             - Trang trí, phục vụ các nhu cầu của trường về văn hoá, tinh thần;

             - Trang trí hội trường A, tham gia phục vụ Buổi chúc Tết đầu năm mới của Hiệu trưởng.

            * Phòng Hợp tác Quốc tế:

                 Tổ chức chúc Tết giảng viên, chuyên gia nước ngoài có quan hệ công tác với trường và sinh viên nước ngoài ở lại trường đón Tết.

   * Phòng Bảo vệ:

            - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc trực ban, bảo vệ để đảm bảo anh ninh, trật tự trong trường, phối hợp với Ủy ban nhân dân, công an phường Đồng Tâm và với các đơn vị chức năng kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra;

                - Có biện pháp kiểm tra; phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm.

   * Trạm Y tế:

            - Xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra tổng vệ sinh toàn trường trước và sau Tết;       - Có kế hoạch phòng ngừa và dập tắt các dịch bệnh.

            - Cử người trực 24/24 giờ trong dịp Tết, chuẩn bị thuốc men và các phương tiện chuyên môn để xử lý kịp thời các tình huống đột xuất;

   * Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Đào tạo:

            - Đôn đốc kiểm tra tổng vệ sinh; quản lý phòng ở, đảm bảo an toàn các khu vực quản lý, đặc biệt chú ý khu Ký túc xá sinh viên;

            - Tổ chức giữ đồ đạc cho sinh viên có nhu cầu; đảm bảo an toàn, thuận lợi;

            - Có kế hoạch phục vụ trước và sau Tết đối với các tập thể và cá nhân cán bộ CNV của trường có nhu cầu.

            - Bố trí cán bộ phục vụ sinh viên không có điều kiện về đón Tết.

   * Lực lượng tự vệ của trường có kế hoạch để triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể giảng viên, cán bộ, công nhân viên và sinh viên thực hiện tốt kế hoạch này.           

Trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phổ biến công văn này đến toàn thể giảng viên, CBCNV và sinh viên thuộc quyền quản lý để biết và thực hiện; lập kế hoạch đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên, CNV và sinh viên thuộc đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ đã nêu.

            Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, các đơn vị báo cáo Ban Giám Hiệu (qua phòng Tổng hợp) để giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

- Như kính gửi;

- CĐ, ĐTN, Hội SV;

- Lưu TH.

HIỆU TRƯỞNG

 GS.TS Nguyễn Văn Nam

(Đã ký)