HỘI THẢO TIẾNG ANH “BẢN ĐỒ LÀM CHỦ TIẾNG ANH CỦA NHỮNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC Con đường tới IELTS 6.5+ trong 1 năm”

21 tháng 04, 2016

Được sự đồng ý của Nhà trường và Ban lãnh đạo Viện TM&KTQT, BCH Liên chi đoàn Viện TM&KTQT đã phối hợp với Công ty cổ phần SmartCom tổ chức Hội thảo tiếng Anh với chủ đề “Bản đồ làm chủ tiếng Anh của những cá nhân suất sắc - con đường tới IELTS 6.5+ trong 1 năm”...

VCS2015 – Mùa hè tình nguyện của những đam mê

05 tháng 08, 2015

Hưởng ứng chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2015 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân, LCĐ Viện Đào tạo Quốc tế tiếp tục triển khai hoạt động tình nguyện thường niên “Mùa hè xanh 2015”...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Liên Kết
×
×

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
Top